Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 september 2014

De afslag A9 moet er niet komen!

Snelweg A9 ter hoogte van Heiloo

Tot onze verbazing gebruikt de provincie Noord-Holland opeens een heel nieuwe reden om een afslag aan te willen leggen: deze zou er moeten komen om de Westelijke Randweg rond Alkmaar te ontlasten.

Nogmaals onze argumenten waarom een afslag er niet moet komen:

Een afslag heeft dit desastreuse gevolgen voor het leefklimaat, de natuur en de financiën in Heiloo. Heiloo moet geen dure, onnodige weg aanleggen die verkeersproblemen in het dorp zal opleveren, de sociale voorzieningen in gevaar brengt en ook nog een aanslag op de natuur is. Een afslag is gezien de ontwikkelingen in de woningbouw, het verkeer en de bevolkingssamenstelling ook niet nodig.

Er komen geen 2400 woningen bij

De afslag Heiloo van de A9 is ooit bedacht omdat er een grote woonwijk van 2.400 woningen in de Zandzoom tussen Limmen en Heiloo zou komen. Dat aantal van 2.400 huizen is tijdens de crisis eerst bijgesteld naar 1.600 woningen, maar ook die zullen niet worden gebouwd. Het gaat nu nog maar om 100 à 200 woningen. Dat betekent dus ook: geen opbrengsten voor de gemeentekas.

De Regionale Woonvisie is bijgesteld. In onze omgeving is veel minder behoefte aan véél woningen, maar wel aan de goede woningen. Werd eerst gedacht aan grote vrijstaande woningen (landgoederen), nu is duidelijk dat door de vergrijzing van de bevolking in Heiloo en de regio, er meer behoefte is aan zorgwoningen, woningen voor jonge gezinnen en jeugd, en sociale woningbouw. In 2030 is de meerderheid van de bevolking in Heiloo boven de 65 jaar!

Rijkswaterstaat wilde overigens in het verleden geen afslag Heiloo, waarschijnlijk omdat de A9 al zo veel afslagen heeft. Hoe meer afslagen, hoe groter de stremming. De gemeenteraad heeft echter nooit mogen vernemen waarom Rijkswaterstaat tegen was.

Overeenkomst Nieuwe Strandwal onder ‘valse voorwendselen’

De redenering dat er een nieuwe wijk kwam en daardoor meer verkeer zou ontstaan, wordt nu door de provincie, een van de geldschieters, volledig losgelaten. Het is nu, in de woorden van de provincie, de bedoeling dat de aansluiting op de A9 de kruising op de Westelijke Randweg met de Kennemerstraatweg ontlast, omdat veel verkeer door de afslag van de Ring Alkmaar wordt gehaald. Dat is voor D66 Heiloo een heel nieuwe redenatie. De overeenkomst ONS blijkt nu onder ‘valse voorwendselen’ tot stand te zijn gekomen; niet voor de ontsluiting van nieuwe wijken, maar voor de ontlasting van het verkeer rond Alkmaar.

Als dit als doel van de overkomst bekend was, had Heiloo nooit ingestemd. Dit kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

Heiloo is niet gebouwd op veel verkeer

Het actief omleiden van verkeer naar Heiloo is schadelijk voor het dorp. Heiloo heeft helemaal geen geschikte wegen om dat verkeer door te laten rijden. De Kennemerstraatweg, de Vennewatersweg, het Malevoort en de Zeeweg zullen daardoor vastlopen met nare gevolgen voor het leefklimaat in de woonwijken.

Daarbij komt dat door de vergrijzing zal de beroepsbevolking in Noord-Holland de komende jaren sterk afnemen. Dit heeft gevolgen voor het verkeer, dat zeker in de spits zal gaan afnemen omdat er minder mensen naar hun werk gaan.

Desastreuse gevolgen voor de financiën

Heiloo heeft het geld voor de afslag niet (nu 8,5 miljoen euro en er komt nog 3 tot 5 miljoen bij) en al helemaal niet voor de maatregelen die getroffen moeten worden als er meer verkeer door Heiloo moet rijden. Het geld dat verdiend had moeten worden met de woningbouw, was bestemd voor extra groen, maar dat geld is er dus niet. Het toch aanleggen van de afslag zal gevolgen hebben voor de sociale voorzieningen. Ook gaat het aanpassen van de infrastructuur in Heiloo heel veel geld kosten.

Kortom: al ons geld gaat in de afslag zitten en we houden niets meer over voor een fatsoenlijk sociaal en maatschappelijk beleid; de belastingen zullen omhoog gaan en de subsidies omlaag.

Schadelijk voor de natuur

De afslag doorsnijdt een prachtig natuurgebied, het Heilooër Die. Tijdens de laatste Monumentendag konden mensen dit bijzondere gebied bij hoge uitzondering bezoeken. Dat was dan misschien ook wel de laatste keer dat dit kon.

Conclusie: Heiloo legt een dure onnodige weg aan, heeft geen enkel voordeel, er wordt en passant een natuurgebied vernield en Heiloo krijgt de verkeersproblemen van Uitgeest/Castricum en Alkmaar op te lossen.