Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 oktober 2015

Motie D66 Heiloo over buitensportverenigingen raadsbreed aangenomen

Op 5 oktober jl heeft D66 Heiloo een interpellatiedebat gevoerd over de situatie rondom de buitensportaccommodaties. Het overleg over de huurprijzen en het onderhoud was vastgelopen. De sportverenigingen hadden grote bezwaren tegen de systematiek waarvan het college uitging: marktconforme huurprijzen en het uitvoeren van het groot onderhoud door de verenigingen zelf.

In de gemeenteraadsvergadering van 22 juni jl., waarin tot die systematiek is besloten, heeft D66 Heiloo (tevergeefs) gepleit om eerst te verkennen welke systematiek haalbaar is, en het besluit daarover op te schorten. De buitensportverenigingen hebben daarna het overleg over het accommodatiebeleid opgezegd.

Met de interpellatie van 5 oktober wilde D66 Heiloo bereiken dat er ruimte is om te verkennen welke systematiek m.b.t. de huurprijzen en groot onderhoud op meer draagvlak kan rekenen. Het maatschappelijk belang moet leidend zijn, niet de systematiek. De afgelopen twee weken heeft D66 Heiloo gelobbyd bij de andere fracties om steun te krijgen voor dit standpunt. Het weekeinde voor 5 oktober ontstond een vruchtbare samenwerking met de coalitiepartijen. Naar aanleiding van dat overleg diende D66 Heiloo een motie in waarin de noodzakelijke ruimte wordt geboden om ook andere systematieken te verkennen dan waartoe op 22 juni jl is besloten. Deze motie werd raadsbreed aanvaard.