Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 mei 2017

D66 zoekt nieuwe wegen

Oplossingsrichting verkeersproblematiek Heiloo

Wat is het probleem?

Heiloo heeft historisch, vanwege haar ligging op een oude strandwal, vooral noord-zuidverbindingen. De weinige oost-westverbindingen, vooral de Stationsweg, Kerkelaan en Zevenhuizerlaan zijn niet ontworpen, en dus ook niet geschikt om de toenemende verkeersdruk te verwerken. Dat is nu al een probleem, maar de verkeersdruk in het dorp zal door de aanleg van de A9 nog verder toenemen met name op de oost-westverbindingen.  Bovendien zijn auto’s als water en stromen waarheen het maar mogelijk is, verantwoord of niet.

Wat vinden wij belangrijk (onze uitgangspunten)?

Veiligheid van al het verkeer, vooral langzaam verkeer, staat bij ons voorop. Daarnaast willen we een zo prettig mogelijke woonomgeving voor iedereen, waarbij we de fietser voorrang willen bieden ten opzicht van de auto. En daarbij gaan we moeilijke keuzes niet uit de weg. We beseffen dat echte oplossingen ten koste kunnen gaan van andere belangrijke waarden, zoals natuur. We gaan natuurlijk ook met die andere waarden zorgvuldig om, maar stellen een solide en vooral veilige oplossing voor de verkeersafwikkeling in ons dorp voorop.

Aan welke oplossingsrichtingen denken we?

Ontsluitingswegen voor specifieke delen van het dorp zodat er geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk is. Wel doorgaande fietsroutes. Dat betekent dat doorgaand verkeer onmogelijk wordt door die routes te onderbreken.

Dat betekent tegelijk dat we extra voorzieningen moeten treffen, oplossingen moeten vinden voor de afwikkeling van doorgaand, met name  oost-west verkeer.  Elke optie willen we overwegen, zolang onze uitgangspunten niet worden aangetast.

Hoe willen we dit verder uitwerken?

We willen een aantal concrete oplossingsvarianten ontwikkelen, zoveel mogelijk in samenspraak met belanghebbenden, maar wel binnen de waarden en uitgangspunten die we hebben, en die op hun haalbaarheid laten beoordelen. Om te beginnen organiseren we een brainstormavond op 29 mei in het Trefpunt. Zie de agenda.