Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 maart 2018

Waarom D66 niet betrokken wil zijn bij het doorduwen van het verkeersplan

Vandaag is de fractie van D66 Heiloo samen met de fractie van de NCPN tijdelijk uit de raadszaal vertrokken bij de vaststelling van het verkeersplan. De reden hiervoor is simpel. Bewonersgroepen zijn nog bezig met het uitwerken van scenario’s en vragen hiervoor tijd. Het is uitermate respectloos om dan een verkeersplan vast te stellen terwijl wij onze inwoners daar nog inspraak in hebben beloofd! We stellen onze inwoners hiermee voor een voldongen feit en dat willen wij niet.

Als democraten zijn wij van D66 Heiloo juist voor het publieke debat, maar het allerbelangrijkste onderdeel van democratie vinden wij dat de inwoner gehoord en serieus genomen wordt. Interactie met onze inwoners is voor ons de kern van de democratie. Pas sinds kort hebben de bewoners de ruimte gekregen om zelf scenario’s uit te werken. Een debat in de gemeenteraad, en zeker besluitvorming, is het sluitstuk van het democratisch proces, en niet het begin ervan.