Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 april 2018

Open brief over breed gedragen collegeprogramma

De fracties van D66 Heiloo, PvdA Heiloo, Gemeentebelangen Heiloo, NCPN Heiloo en Heiloo lokaal willen een constructieve bijdrage leveren aan het voornemen van de collegepartijen om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen collegeprogramma. Daarom hebben zij onderstaande open brief gestuurd.

 

Heiloo, 31 maart 2018

Aan: Heiloo-2000, VVD Heiloo en CDA Heiloo

Naar aanleiding van uw persbericht van 26 maart jongstleden, waarin u aankondigt een zo breed mogelijk gedragen collegeprogramma op te willen stellen, nodigen D66 Heiloo, PvdA Heiloo, Gemeentebelangen Heiloo, NCPN Heiloo, en Heiloo Lokaal u uit voor een gesprek onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider.

Graag zouden we spreken over het borgen van het duale stelsel, het verbeteren van de samenwerking in de gemeenteraad en het beter betrekken van inwoners van Heiloo bij besluitvorming.

Kernpunt van gesprek is wat ons betreft in elk geval de financiële positie van Heiloo. Om de komende periode de controlerende taak van de gemeenteraad inhoud te kunnen geven, achten wij een onafhankelijke toetsing van de integrale financiële positie van de gemeente Heiloo van fundamenteel belang. De gemeenteraad heeft nu onvoldoende inzicht in de risico’s die de gemeente loopt nu en in de toekomst.

Wij kijken uit naar een open dialoog waarin we ons gezamenlijk inzetten voor de inwoners van Heiloo.

Met vriendelijke groet,

De fractievoorzitters:

D66 Heiloo Fons Hopman,

PvdA Heiloo Ko Hemminga

Gemeentebelangen Heiloo Edith de Jong

NCPN Willem Gomes

Heiloo Lokaal Tijmen Valkering