Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 oktober 2018

Oprichting Jongerenraad

D66 Heiloo heeft samen met Heiloo2000 een motie ingediend waarmee de raad het college verzoekt om met een plan te komen voor de oprichting van een jongerenraad bestaande uit jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De jeugdwet uit 2015 verlangt namelijk van gemeenten dat zij jongeren actief betrekken bij het uitwerken en evalueren van beleid. Nog belangrijker vinden wij dat jongerenbeleid met participatie op meer draagvlak van jongeren kan rekenen, de band tussen jongeren en de gemeenteraad/college wordt vergroot, de jongerenraad een extra stap is richting burgerparticipatie en de gemeente een behulpzame frisse blik goed kan gebruiken bij de totstandkoming, uitwerking en evaluatie van beleid. Aankomende maandag in de raadsvergadering van 8 oktober beslist de gemeenteraad of dit plan er moet komen.