Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 maart 2020

Coalitie drukt bestemmingsplan Zandzoom erdoor/blog

Ontluisterend…

Dat is misschien het beste woord om de gemeenteraadsvergadering van 2 maart te beschrijven. Het bestemmingsplan Zandzoom stond op de agenda.

“Snel bouwen!” “Voortvarend en met daadkracht!” Stevige en stoere woorden van de coalitiepartijen. Tja, alsof er ook maar één mens in Heiloo anders wil. Zo snel mogelijk bouwen willen wij ook. Want de nood is hoog, zeker bij starters, minima en ouderen.

Maar daarvoor heb je wel een bestemmingsplan nodig dat stand houdt bij de rechter. En daar zaten onze bedenkingen. Een verkeersplan dat is gebaseerd op de totstandkoming van de A9, een stikstofberekening op basis van dezelfde methode als die bij het bestemmingsplan A9 is gebruikt.  Het plan dat is vernietigd door de Raad van State. En totale onzekerheid over de financiële consequenties. Dat voorspelt weinig goeds.

We kunnen ons niet veroorloven over een jaar  weer een vernietigd plan te hebben. We hebben daarom voorgesteld de besluitvorming drie weken uit te stellen, zodat we samen alles op een rij kunnen zetten, want hoe moet je een verantwoord besluit nemen als je niet weet wat de consequenties zijn? En het was een mogelijkheid niet wéér met de koppen tegen elkaar te rammen, maar een gezamenlijk pad te lopen. Drie weken vroegen we, 21 dagen, niet meer dan dat. Ontluisterend. De coalitiepartijen weigerden onze uitgestoken hand zonder enige andere onderbouwing dan dat ze snelheid wilden. Haastige spoed….

Meer dan ontluisterend was de reactie van portefeuillehouder Dellemijn: drie weken is te kort om alle consequenties in beeld te krijgen, zei hij. Dus ook het college heeft daar geen enkel zicht op! In plaats van even nadenken toch gewoon maar in het diepe springen. Of er water in het bad zit, voelen we vanzelf.

Fons Hopman, fractievoorzitter.