Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 maart 2020

Algemene Afdelingsvergadering/discussie over basisinkomen

Op vrijdag 20 maart houdt D66 Buch (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) een openbare afdelingsbijeenkomst. De bijeenkomst begint om 19.45 uur en wordt gehouden in ’t Trefpunt in Heiloo. Het eerste deel van de bijeenkomst staat in het teken van een aantal afdelingszaken, vanaf 21 uur wordt  er gediscussieerd over het basisinkomen. De discussie wordt ingeleid door Emiel Althuis, initiatiefnemer van het D66-project “Deel de Welvaart”. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Voor meer informatie en aanmelding: secretariaat@d66buch.nl

Agenda

1)     Vaststellen agenda

2)     Vaststellen notulen vorige AAV (bijgesloten incl. afdelingsreglement)

3)     Terugblik op afgelopen jaar.

3a)  Het bestuur is dringend op zoek naar een webmaster voor de D66 Buch website. Primaire doel is het opzetten van de site, beheer zal minimaal zijn.

4)     Goedkeuring financieel resultaat D66 Buch 2019 (bijgesloten)

5)     Rapportering kascommissie

  1. a) Kiezen reserve lid kascommissie

6)     Actuele politieke zaken

  1. a) Bergen
  2. b) Uitgeest
  3. c) Castricum
  4. d) Heiloo

7)     Rondvraag

Rond 21.00 uur, discussie over Basisinkomen

Bijna één miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens met weinig perspectief. De reële lonen stijgen al 40 jaar nauwelijks en onder een modaal inkomen levert extra loon netto nauwelijks wat op. Sinds de toeslagenaffaire is overduidelijk dat ingrijpende aanpassingen van ons sociale zekerheids- en belastingstelsel nodig zijn en dit wordt een hoofdthema bij de komende verkiezingen. 

Het basisinkomen is een oplossing voor deze problematiek, die steeds meer steun krijgt en op verzoek van ons congres en Tweede Kamer Fractie onderzocht wordt door het CPB en het SCP. Emiel Althuis is initiatiefnemer van het D66 project “Deel de Welvaart”, waarin voor het basisinkomen wordt gepleit. Hij zal dit onderwerp presenteren, waarna we uitgebreid tijd hebben om over deze en andere oplossingen te discussiëren.

 

Einde rond 22.00 uur