Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 mei 2020

Zwarte dag voor de lokale politiek in Heiloo – blog

Hoe diep kan je zinken: heel erg voor een motie zijn, maar hem toch maar wegstemmen. Die gedachte kwam bij mij en veel andere raadsleden op tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag en dinsdag. De aanleiding was het Herstelfonds Coronacrisis. Raadsbreed was iedereen het er over eens dat er zo’n fonds moet komen. En het bedrag van €500.000 stond ook niet ter discussie. Als het meer moet zijn, mag dat van ons ook, en dat vinden vast ook veel andere partijen. Hoe is het dan in ’s hemelsnaam mogelijk dat we als gemeenteraad niet in staat zijn om zo’n idee breedgedragen uit te werken? Met een beetje geven en nemen, een beetje soepelheid in je opstelling moet dat toch gewoon lukken?

Helaas. Het college en ook de coalitiepartijen Heiloo 2000, VVD en CDA bleken de soepelheid van een heipaal te hebben, en van het geven en nemen maakten ze maar de helft waar: het nemen.

Er waren wat ons betreft maar drie punten aan de orde;

  • allereerst de doelstelling: wie wil je precies helpen, en wat wil je voor hen bereiken;
  • ten tweede duidelijkheid over de manier waarop je dat doet: hoe weeg je de aanvragen die binnenkomen tegen elkaar af;
  • en als derde en laatste vraag: wie laat je dat doen.

Niets meer dan de vragen die je bij elk plan moet beantwoorden: wat, hoe en wie.

Over het doel, het wat, was het plan van het college volstrekt onduidelijk. Eigenlijk was de boodschap: geef ons €500.000, en we gaan er goede dingen voor doen. Zelf denken we dan vooral aan maatschappelijke organisaties op het gebied van sport, cultuur, welzijn en gezondheid. Het ondersteunen van ondernemers is ook belangrijk, en moet vooral plaatsvinden door te faciliteren waar mogelijk. Geef ruimte waar dat maar enigszins kan, help meedenken en wijs de weg.

Het hoe was ook niet uitgewerkt. Een afwegingskader zou alleen maar in de weg staan.

En wie gaat dat geld verdelen, de derde vraag. Het college wil een taskforce instellen van maatschappelijk betrokken burgers die het college adviseert over de besteding van de middelen. Die taskforce hoefde voor ons helemaal niet. Je kunt ook de organisaties direct benaderen en dan zelf als gemeente een plan maken. Maar oké, geven en nemen, dus vooruit. Maar mag de gemeenteraad dan mee bepalen wie er in die taskforce zitten? We stelden daarom voor een commissie van vier raadsleden – twee van de coalitie en twee van de oppositie – een voordracht te laten maken. Dat vergroot toch het draagvlak van de taskforce, zou je zeggen. Maar nee hoor, daar wilden het college en de coalitiepartijen niet van weten.

En zo is er straks een taskforce die slechts kan steunen op de meest krappe meerderheid van de gemeenteraad, die een half miljoen euro moet toewijzen aan organisaties, die niet weet voor wie dat geld eigenlijk is bedoeld of wat van hen wordt verlangd, en die zelf maar moet zien op welke gronden ze de boel verdelen. Lekkere opdracht geef je dan… Geen enkele kader, geen enkel houvast. Zoek het maar uit!

We hebben voor al die drie onderwerpen amendementen ingediend. Niets teveel gevraagd, lijkt me, maar elk van hen werd door de coalitie zonder meer naar de prullenbak verwezen.

Nog schrijnender was het wegstemmen van een aantal moties van ons en de PvdA. Wij hadden een motie waarin we vroegen om de horeca de ruimte te geven: sta toe en help om grote terrassen te maken, zodat de inwoners van Heiloo eindelijk weer een terrasje kunnen pikken, en de horeca wat verdient. Wie zou daar op tegen kunnen zijn, dacht ik bij het schrijven ervan. Schokkend! Het college wees de motie af, en Heiloo 2000, VVD en CDA stemden hem weg. Het zou toch wel gebeuren. Maar waarom vat je zo’n motie dan niet op als ondersteuning van het beleid? Wil je dan toch liever de mogelijkheid openhouden die faciliteit niet te bieden?

Een even triest lot waren moties van de PvdA en GBH beschoren. Die van de PvdA was om een meld- en ondersteuningspunt in te richten waar organisaties met hun vragen terecht kunnen. Door de verkeerde partij ingediend en weggestemd. Blijkbaar gaat het bij Heiloo 2000, VVD en CDA niet om de inhoud, maar om de poppetjes. Hoe diep kan je zinken.

Fons Hopman 21 mei 2020