Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 juni 2020

Duidelijkheid gevraagd, zonder gedraai – blog

Het BUCH-bestuur is toch door de bocht: de managementletter is openbaar gemaakt. Dat is goed nieuws, maar het ging niet van harte. In zijn brief aan de griffies van de deelnemende gemeenten stelt het bestuur dat het nog steeds op het standpunt staat dat het de managementletter niet had hoeven vrijgeven. Het was puur coulance, om de relatie tussen het bestuur en de gemeenteraden niet te schaden. Ze voegen er weliswaar aan toe dat ze desgewenst de volgende managementletters ook toesturen, maar blijkbaar geldt dat niet op voorhand voor andere documenten. Het bestuur wil rolverwarring voorkomen, en wil om tafel om elkaar ‘op een juiste wijze’ te vinden. Het bestuur toont met die reactie aan nog steeds niet te (willen) snappen wat de onderlinge relaties tussen de gemeenteraden en een gemeenschappelijke regeling (GR) zijn. En dat is zorgelijk: zonder openbaarheid kan een democratie niet functioneren.

De wet is gewoon heel duidelijk. Het bestuur van een GR moet aan gemeenteraden of een of meer leden daarvan alle gevraagde inlichtingen leveren waarom wordt gevraagd, tenzij er geheimhouding is opgelegd. En geheimhouding kan maar op een beperkt aantal gronden, die in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur zijn genoemd. Een lagere overheid, laat staan een GR, kan daar geen eigen beleid op voeren.

De ‘juiste wijze’ vinden, behoeft dus geen overleg. De wetgever heeft dat al bepaald: als een gemeenteraad(slid) inlichtingen vraagt, krijgt ie die tenzij het geheim is. Punt.

En ja, rolverwarring moeten we voorkomen. Dat vinden wij ook. Een GR is een uitvoeringsorgaan van de gemeenten, en het bestuur daarvan heeft zich te verantwoorden aan die gemeenten, waarbij gemeenteraadsleden hun controlerende taak moeten kunnen vervullen. Ook dat behoeft geen overleg. De wet is duidelijk.

We hebben het BUCH-bestuur en onze vertegenwoordigers daarin (de heren Romeyn en Opdam) daarom een brief gestuurd met nog maar eens een uitgebreide toelichting op hoe de onderlinge relaties staatsrechtelijk zijn geregeld. En omdat we door het college van Heiloo volgens ons ook vaak onvolledig worden geïnformeerd, hebben we eenzelfde brief aan het college gestuurd.

Openbaarheid van bestuur is geen coulance, maar een essentieel instrument voor een volksvertegenwoordiger om de gemeente en zijn gemeenschappelijke regelingen te kunnen controleren.

Duidelijkheid gevraagd, zonder gedraai!

De brieven met bijlagen:

20200628 openbaarheid bestuur BUCH (002)

20200628 openbaarheid bestuurvertegenwoordigers (002)

20200628 college openbaarheid bestuur college Heiloo-2 (002)