Steun ons en help Nederland vooruit

Doneren

D66 is in Heiloo een stabiele partij geworden, die momenteel met 3 zetels in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Extra steun is meer dan welkom. Met een gift kunnen wij tijdens campagnes bijvoorbeeld meer flyers laten printen of advertenties in lokale media plaatsen. Alle kleine beetjes helpen.

Een donatie is fiscaal aftrekbaar

D66 is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat je contributie en donatie(s) aan D66 als gift kunt opvoeren bij je belastingaangifte. Je krijgt optimaal belastingvoordeel wanneer je D66 verschillende jaren achtereen via een notariële akte steunt. Op de website van D66 landelijk is meer informatie te vinden over de mogelijkheden en voorwaarden om een donatie bij de belastingaangifte als gift op te voeren.

Voor vragen kun je contact opnemen met onze penningmeester: penningmeester@d66buch.nl

Laatst gewijzigd op 6 februari 2021