Steun ons en help Nederland vooruit

Fons Hopman

Fractievoorzitter

65 jaar

Drs. A.M. (Fons) Hopman studeerde fysiotherapie, bestuurskunde en bedrijfskunde. Hij heeft een brede ervaring in de langdurige zorg, waar hij functies vervulde bij zorgaanbieders en overheden. Op dit moment werkt hij bij het College voor zorgverzekeringen als senior beleidsadviseur, en is hij nauw betrokken bij de hervorming van de langdurige zorg, waarbij veel taken naar gemeenten worden overgeheveld.

Fons is sinds 1994 politiek actief. Hij was medeoprichter van de afdeling D66 Egmond. Zijn motivatie was dat hij vond dat de Egmondse politiek te ondoorzichtig was en er onvoldoende oor was voor wat leefde onder de bevolking. Zuivere politiek, transparantie en betrokkenheid van de bevolking zijn nog steeds zijn drijfveren. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar maatschappelijke zaken en de ruimtelijke omgeving, die hij ziet als de belangrijkste bouwstenen van een dorp waar het goed wonen is.

(Foto: Thomas Dorff)

Meer van Fons Hopman