Steun ons en help Nederland vooruit

Speerpunten

Speerpunten

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Speerpunten uit het programma van D66 Heiloo 2014 – 2018

 1. D66 wil meewerken aan het vertrouwen tussen burger en gemeente en zal signalen uit het dorp altijd serieus nemen.
  De gemeente is er voor U, niet andersom! Kom met uw ideeën naar ons toe. De effecten van de noodzakelijke bezuinigingen willen we beperken. Daarvoor doen we mede een beroep op de creativiteit van de burgers.
 2. Bij de nieuwe zorgtaken van de gemeente zijn maatwerk, samenwerking en participatie de kernwoorden.
  D66 Heiloo gaat uit van wat mensen wel kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen. De voorzieningen moeten het mensen mogelijk maken zelfstandig te leven en deel te nemen aan de maatschappij.
 3. D66 is er voor iedereen: jong en oud, rijk en arm, vitaal of met beperkingen.
  Een dorpsgemeenschap is pas een echte gemeenschap als het een mengeling is van mensen met verschillende achtergronden.
  Vrijwilligers zijn nodig voor een bloeiend verenigingsleven in Heiloo en verdienen ondersteuning.
 4. D66 vindt energiebesparing en duurzaam handelen heel belangrijk en zal zich dan ook inzetten om Heiloo hierin vooruitstrevend te maken.
  Wij willen de bevolking stimuleren haar huizen te isoleren en lokaal duurzame energieopwekking mogelijk maken. Bijvoorbeeld door nog een windmolen op de Boekelermeer.
 5. Heiloo is een fietsvriendelijk dorp maar het kan met de juiste maatregelen nog beter.
  Scholen moeten te voet en met de fiets veilig bereikbaar zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018