Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en burger

Vertrouw op de eigen kracht van mensen.

Samenwerking

Regionale en internationale samenwerking

Financiën, economie en ondernemerschap

Beloon prestatie en deel de welvaart

Milieu en Duurzaamheid

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wonen, openbare ruimte en groen

Het groene karakter van Heiloo bewaren.

Zorg en Welzijn

Vertrouw op de eigen kracht van mensen.

Kunst en cultuur, recreatie en sport

Kunst en cultuur bepalen de identiteit van een samenleving

Onderwijs

Onderwijs is een van de belangrijkste pijlers

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Voortdurend de vinger aan de pols houden