Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur

We zoeken de verbinding en staan voor een sterke lokale democratie met een bestuur dat ruimte schept om samen met inwoners plannen te maken, naar inwoners luistert, initiatieven verwelkomt en maatschappelijke organisaties ondersteunt in het bereiken van hun doelen.

Wat we willen:
• Een transparant bestuur (dat zo min mogelijk zaken geheimhoudt);
• Ruimte voor initiatieven door inwoners en ondernemers van Heiloo;
• Plannen maken door samenwerking en interactie met bewoners;
• Dat maatschappelijke organisaties zelf vorm en inhoud aan hun activiteiten kunnen geven; 
• Open discussie over de toekomst van de BUCH;
• Dat de geluidswal in Oost wordt aangelegd.

Een sterke lokaal bestuur dat luistert naar de inwoners.