Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Cultuur

Kunst en cultuur maken Heiloo aantrekkelijk om te wonen, te recreëren, te werken en te ondernemen. Veel inwoners maken muziek, spelen toneel of zijn actief als vrijwilliger. Gemeenten besteden in verhouding met andere overheden veel geld aan kunst en cultuur. D66 Heiloo pleit ervoor dat de gemeente gebruikmaakt van haar mogelijkheden, maar ook over de eigen grenzen kijkt door met bijvoorbeeld de provincie of buurgemeenten samen te werken.

Wat we willen:
• De cultuur in Heiloo levend houden en de kaalslag van de afgelopen jaren, waarin vele miljoenen euro's zijn bezuinigd, stoppen. Theater De Beun, de Witte Kerk, Buk-Buk en vele andere instellingen verdienen het ondersteund te worden. De bibliotheek moet als sociaal en educatief centrum alle ruimte krijgen. Muziek- en Dansschool Heiloo dient naast het aanbieden van muziek- en dansles ook een culturele ontmoetingsplek blijven;
• Samen met de instellingen een visie ontwikkelen op het cultureel aanbod in Heiloo;
• Een helder subsidiebeleid;
• Dat de gemeente meewerkt aan culturele vorming op scholen. Om scholen te ontlasten, moeten gemeenten ook kijken naar mogelijkheden om de culturele sector een bijdrage aan het onderwijs te laten leveren; 
• Voldoende ruimte voor verenigingen om hun activiteiten uit te voeren. Ruimtelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een verenigingsverzamelgebouw, maar ook door hen te faciliteren of financiële compensatie te bieden.

Kunst en cultuur in Heriloo levend houden en ondersteunen.