Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

Wij staan voor een transparante, eerlijke en duurzame financiële huishouding. De gemeente dient open en duidelijk te zijn richting de gemeenteraad en haar inwoners en die op een begrijpelijke manier informeren over haar financiën. Investeringen mogen geen wissel op de toekomst trekken en dienen een duurzaam karakter te hebben.

Wat wij willen:
• Een gezonde en duurzame begroting;
• De financiële draagkracht van de gemeente toetsen;
• De voorgenomen projecten goed laten doorrekenen;
• Openheid over de grondpolitiek;
• Onderzoek naar gedifferentieerde lokale belastingtarieven;
• Een 'groene' reserve.

Een gezonde, transparante en eerlijke begroting.