Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ondernemerschap, werk en inkomen

Geef ruimte aan particulier initiatief en ondernemerschap. Geef iedereen een kans om mee te doen; ga uit van wat mensen kunnen en niet van wat ze niet kunnen. Help als mensen financieel in de problemen komen als hun inkomenssituatie verslechterd.

Wat we willen:
• Onroerend zaakbelasting voor bedrijfspanden gelijkstellen aan die voor woningen;
• Het mogelijk maken dat ook ondernemers hun afval (tegen betaling) op het gemeentedepot kwijt kunnen; 
• Maatwerk bij aanvragen voor bestemmingswijziging: winkelpand een woning te maken of een woning bij een bedrijfspand te bouwen;
• Zoeken naar de financiële ruimte om te experimenteren met bijstand of een vorm van basisinkomen; 
• Bureaucratische rompslomp die mensen weerhouden mee te doen wegnemen. Stel geen voorwaarden vooraf, maar laat mensen eigen keuzes maken;
• Snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen; 
• Meer aandacht voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, zodat zij dezelfde ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen.

Iedereen een kans om mee te doen.