Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

Het landelijk beleid voor onderwijs is leidend, maar de gemeente kan invloed uitoefenen op huisvesting, leerlingenvervoer en de samenwerking tussen scholen en maatschappelijke organisaties als het jongerenwerk, de bibliotheek en sportverenigingen.

Wat we willen:
• Een prettige leeromgeving voor alle kinderen;
• Afspraken maken over duurzaam bouwen en verbouwen, en ruimte voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken; 
• Faciliteiten voor scholen en maatschappelijke organisaties om gezamenlijke activiteiten te organiseren; 
• Een gymzaal in de buurt van de school;
• De bibliotheek handhaven als ontmoetingsplek en activiteitencentrum;
• Inzetten op het verminderen van laaggeletterdheid;
• Dat agrarische ondernemers hun kennis over voedsel en natuur kunnen delen via
scholen en pluktuinen (al of niet in eigen beheer) en op deze manier kunnen bijdragen aan de kennis van milieu en gezonde voeding.

Een prettige leeromgeving voor alle kinderen.