Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen

Heiloo is vanaf de jaren zestig gegroeid van een gemeente van 12.500 inwoners naar een van bijna 23.000 inwoners nu. De uitbreidingsplannen van de voorbije decennia hebben geleid tot ruim opgezette wijken met veel groen waar het goed wonen is. Dat groen en die ruime opzet willen wij behouden. Ook willen we ervoor zorgen dat in de toekomst iedereen hiervan kan blijven genieten.

Wat wij willen:
• Voldoende betaalbare woningen geschikt voor jong en oud;
• Afspraken over de diversiteit van de woningvoorraad met woningcorporaties en projectontwikkelaars en daarmee zorgen voor voldoende sociale huurwoningen; 
• Rekening houden met de behoeften van huidige en toekomstige inwoners en een onafhankelijk onderzoek naar de woonbehoefte in Heiloo; 
• Een hoog ambitieniveau; woningbouw die duurzamer is dan de wettelijke norm.

Heiloo leefbaar en levendig houden. Behoud van sociale voorzieningen en ook bouwen voor jongeren en starters.