Onze kandidaten

  Fons Hopman

  #1

  Zet zich in voor: een open en transparant bestuur dat burgers van meet af aan betrekt bij het beleid.

  Ik heb brede ervaring in de langdurige zorg, waar ik functies vervulde bij zorgaanbieders en overheden. Op dit moment werk ik bij het Zorginstituut Nederland als senior beleidsadviseur op het gebied van de langdurige zorg. Ik studeerde in het verleden fysiotherapie, bestuurskunde en bedrijfskunde.

  Sinds 1994 ben ik politiek actief. Ik was medeoprichter van de afdeling D66 Egmond. Zuivere politiek, transparantie en betrokkenheid van de bevolking waren toen en zijn nu mijn drijfveren. In Heiloo is het nodig burgers van meet af aan te betrekken bij beleidsvorming, vooral rond verkeersafwikkeling, woonbeleid en de inrichting van de openbare ruimte. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen en een kleinkind.

  Lees meer

  Verkiezingsprogramma 2018-2022

  Heiloo, dat zijn we samen
  Naar ons verkiezingsprogramma